TEČAJ ŠMINKANJA MASTER CLASS Robert Sedlar

Edukacija šminkanja za Makeup Artista MASTER CLASS

Edukacija MASTER CLASS program je osposobljavanja za profesionalnog Makeup Artist-a (identičan Edukaciji STANDARD) u koji je uz edukaciju uključen i kompletan profesionalni Mehron Makeup Kofer.

Edukacija je namijenjena ženama i muškarcima koji se žele profesionalno baviti šminkanjem. Tijekom edukacije prolazimo tehnike šminkanja kroz povijest te njihovu upotrebu danas, uz nadopunu kroz šminkanje za fotografiju, reklame, editorijale, modne revije, film i kazalište. Predavanja se sastoje od teoretskog i praktičnog djela. Praktični dio podrazumijeva profesionalnu demonstraciju određenog makeup look-a kojeg predavač pokazuje na modelu, nakon čega taj isti look polaznici reproduciraju na svojim modelima. Sav materijal potreban za rad osigurava Škola šminkanja Sellier. U praktičnom dijelu edukacije koristimo se Sellier Makeup Chartovima, te kozmetikom, kistovima i dodacima dvaju američkih brendova profesionalne kozmetike iz New York-a, Mehron Makeup i Graftobian Makeup. Svaki rad kreiran na tečaju profesionalno se fotografira u studijskim uvjetima, a fotografije polaznici dobivaju po završetku edukacije u obliku tiskanog Makeup Look Book-a (Portfolio) i u elektroničkom obliku. Na kraju edukacije svi polaznici pišu ispit i kreiraju look s ciljem provjere usvojenog teoretskog i praktičnog znanja te razine kreativnosti. Po završetku edukacije, svakom polaznik koji je uspješno položio završni ispit, dodjeljuje se međunarodno prepoznatljiv Certifikat o osposobljavanju za profesionalnog Makeup Artist-a kojeg Škola šminkanja Sellier dodjeljuje u suradnji s partnerom Mehron Makeup (NY). S navedenim Certifikatom svi naši polaznici edukacije za Makeup Artista konkuriraju na hrvatskom i stranom tržištu. Uz sve navedeno, po uspješnom završetku edukacije svaki polaznik / polaznica dobivaju i karticu Mehron Black Card za profesionalce sa kojom ostvaruju trajni popust od 20% na sav Mehron Makeup asortiman i specijalizirane radionice. Škola šminkanja Sellier njeguje individualni pristup edukacije prema svakom polazniku što osiguravaju manje grupe do maks. 4 polaznika/ce.

Tečaj šminkanja MASTER CLASS traje ukupno 48 punih sati i održava se u KLASIČNOJ, UBRZANOJ, GOSTUJUĆOJ varijanti. Klasična varijanta: 8 tjedana (1 x tjedno) po 6 punih sati u prostorima Škole šminkanja Sellier. Ubrzana varijanta: 6 dana (za redom) po 8 punih sati u prostorima Škole šminkanja Sellier. Gostujuća varijanta: 6 dana (za redom) po 8 punih sati u predviđenom prostoru u gradu u kojem se edukacija održava.

Edukacija za Makeup Artista - MASTER

 

Teme koje obrađujemo:

Cijene tečajeva šminkanja MASTER CLASS:

Datumi sljedećih edukacija:

Facebook