TEČAJ ŠMINKANJA BASICS info@pravaskica.hr

Tečaj šminkanja za osobne potrebe BASICS

Tečaj šminkanja BASICS najduži je i najopširniji u ponudi tečajeva za osobne potrebe. Edukacija je namijenjena svima kojima Jednodnevni tečaj nije dovoljan, te imaju potrebu naučiti više. Predavanja se sastoje od teoretskog i praktičnog djela. Praktični dio podrazumijeva profesionalnu demonstraciju određenog makeup look-a kojeg predavač pokazuje na modelu, nakon čega taj isti look polaznici reproduciraju sami na sebi. Sav materijal potreban za rad osigurava Škola šminkanja Sellier. U praktičnom dijelu edukacije koristimo se Sellier Makeup Chartovima, te kozmetikom, kistovima i dodacima dvaju američkih brendova profesionalne kozmetike iz New York-a, Mehron Makeup i Graftobian Makeup. Svaki rad kreiran na tečaju profesionalno se fotografira u studijskim uvjetima, a fotografije polaznici dobivaju po završetku edukacije u elektroničkom obliku. Na kraju edukacije svi polaznici kreiraju look s ciljem provjere usvojenog teoretskog i praktičnog znanja te razine kreativnosti. Po završetku edukacije, svakome polazniku koji je uspješno položio završni ispit, dodjeljuje se diploma / uvjerenje o uspješnom završetku Tečaja šminkanja za osobne potrebe Basic. Škola šminkanja Sellier njeguje individualni pristup edukacije prema svakom polazniku što osiguravaju manje grupe od 4 do 8 polaznika.

Tečaj šminkanja BASICS traje ukupno 12 punih sati i održava se u KLASIČNOJ, UBRZANOJ, GOSTUJUĆOJ varijanti. Klasična varijanta: 4 tjedana (1 x tjedno) po 3 puna sata u prostorima Škole šminkanja Sellier. Ubrzana varijanta: 2 dana (za redom) po 6 punih sati u prostorima Škole šminkanja Sellier. Gostujuća varijanta: 2 dana (za redom) po 6 punih sati u predviđenom prostoru u gradu u kojem se edukacija održava. Tečaj šminkanja BASICS održava se uz minimalno 4 upisane osobe.

Tečaj šminkanja za osobne potrebe - BASIC
Tečaj šminkanja za osobne potrebe - BASIC

Teme koje obrađujemo:

Cijene tečajeva šminkanja BASIC:

Datumi sljedećih edukacija:

Facebook