SPECIJALIZIRANA EDUKACIJA ZA THEATER MAKEUP ARTISTA Škola šminkanja Sellier

SPECIJALIZIRANA EDUKACIJA ZA THEATER MAKEUP ARTISTA

Edukacija THEATER specijalizirani je program osposobljavanja / usavršavanja za profesionalnog THEATER Makeup Artist-a. Edukacija je namijenjena onima koji se žele profesionalno baviti šminkanjem koje podrazumijeva potrebe kazališnih, opernih i baletnih izvedbi, a nemaju vremena ili interes prolaziti kompletne edukacije za osposobljavanje vizažista, te već osposobljenim Makeup Artist-ima koji se žele usavršiti u vještini Kazališnog Makeup-a.

Tijekom edukacije prolazimo posebne kazališne tehnike šminkanja poput Tehnike postarivanja, Pretvaranja ženske glumice u muškog lika, Operne dive, Baletne šminke, te stilskih razdoblja kao što su Egipat i Barok. Predavanja se sastoje od teoretskog i praktičnog djela. Praktični dio podrazumijeva profesionalnu demonstraciju određenog makeup look-a kojeg predavač pokazuje na modelu, nakon čega taj isti look polaznici reproduciraju na svojim modelima.

Sav materijal potreban za rad osigurava Škola šminkanja Sellier. U praktičnom dijelu edukacije koristimo se Sellier Makeup Chartovima, te kozmetikom, kistovima i dodacima dvaju američkih brendova profesionalne kozmetike iz New York-a, Mehron Makeup i Graftobian Makeup. Svaki rad kreiran na tečaju profesionalno se fotografira u studijskim uvjetima, a fotografije polaznici dobivaju po završetku edukacije u obliku tiskanog Makeup Look Book-a (Portfolio) i u elektroničkom obliku. Na kraju edukacije svi polaznici pišu ispit i kreiraju look (završni rad) s ciljem provjere usvojenog teoretskog i praktičnog znanja te razine kreativnosti.

Po završetku edukacije, svakome polazniku koji je uspješno položio završni ispit, dodjeljuje se međunarodno prepoznatljiv Certifikat o osposobljavanju za profesionalnog THEATER Makeup Artist-a kojeg Škola šminkanja Sellier dodjeljuje u suradnji s partnerom Mehron Makeup (NY). S navedenim Certifikatom svi naši polaznici edukacije za Beauty Makeup Artista konkuriraju na hrvatskom i stranom tržištu. Uz sve navedeno, po uspješnom završetku edukacije svaki polaznik / polaznica dobivaju i karticu Mehron Black Card za profesionalce sa kojom ostvaruju trajni popust od 20% na sav Mehron Makeup asortiman i specijalizirane radionice. Škola šminkanja Sellier njeguje individualni pristup edukacije prema svakom polazniku što osiguravaju manje grupe od 4 do 8 polaznika.

Tečaj šminkanja THEATER traje ukupno 30 punih sati i održava se u UBRZANOJ i GOSTUJUĆOJ varijanti: 4 dana (za redom) po 8 punih sati (prva 3 dana) te zadnji dan 6 sati u prostorima Škole šminkanja Sellier u Zagrebu i van Zagreba.

Teme koje obrađujemo:

Cijene specijalizirane edukacije za THEATRE MAKEUP ARTISTA:

Datumi sljedećih edukacija:

Facebook